Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Zmiana ogłoszenia I

Zmiana ogłoszenia II

Ogłoszenie nr 531997

SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

FormularzcenowyZałączniknr 2A

Wykaz koszy ulicznych

Wykaz terenów do sprzątania