Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul.Kąkolowej 52 i ul. Kąkolowej 52A w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

MODYFIKACJA SWZ

Ogłoszenie BZP

SWZ I

załącznik nr 2

opis przedmiotu zamówienia Kakolowa 52 i Kąkolowa 52 A 28.04

PFU_Kąkolowa 52

PFU_Kąkolowa 52A

I – Kąkolowa 52- elewacja 1

I – Kąkolowa 52- elewacja 2

I – Kąkolowa 52- przekrój

I – Kąkolowa 52- rzut parteru

I – Kąkolowa 52- rzut piętra

I – Kąkolowa 52A- elewacja 1

I – Kąkolowa 52A- elewacja 2

I – Kąkolowa 52A- przekrój

I – Kąkolowa 52A- rzut parteru

I – Kąkolowa 52A- rzut piętra