Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Kakolowej 52 i ul. Kakolowej 52A w Warszawie w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie BZP

SWZ

Załącznik do Systemowego Formularza ofertowego

Opis-przedmiotu-zamówienia 1.1.7 – K52 i K52a

PFU_Kąkolowa 52

PFU_Kąkolowa 52A

I – Kąkolowa 52- rzut parteru

I – Kąkolowa 52- rzut piętra

I – Kąkolowa 52A- rzut parteru

I – Kąkolowa 52A- rzut piętra