Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odgromowej w budynku przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Odpoweidzi na zapytania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 uprawnienia

Wzór umowy