Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Kobielska 70 lok 11

SIWZ Remont pustostanu nr 11 Kobielska 70

Opis-zamówienia-Kobielska-70

Specyfikacja-techniczna-Kobielska-70

Kosztorys-ofertowy-budowlanka-Kobielska-70

Kosztorys-ofertowy-wod-kan-Kobielska-70

Kosztorys-ofertowy-elektryka-Kobielska-70

Unieważnienie Kobielska 70 lok 11 pustostan

Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie.

OGŁOSZENIE Remont pustostanu KObielska 70 lok 11

SIWZ Remont pustostanu nr 11 Kobielska 70

Specyfikacja techniczna Kobielska 70

Opis zamówienia Kobielska 70

Kosztorys ofertowy budowlanka Kobielska 70

Kosztorys ofertowy elektryka Kobielska 70

Kosztorys ofertowy wod kan Kobielska 70

UNIEWAŻNIENIE pustostan KObielska 70