Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 33 lok 3;12;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;31;33;34;35;36 w Warszawie.

Ogłoszenie piece Kozy Kresowa 33 II postępowanie

SIWZ Wymiana pieców Koza Kresowa 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE Kresowa33

Kosztorys dodatkowy Kresowa 33

Kosztorys Kresowa 33 m 3

Kosztorys Kresowa 33 m 12

Kosztorys Kresowa 33 m 15

Kosztorys Kresowa 33 m 18

Kosztorys Kresowa 33 m 19

Kosztorys Kresowa 33 m 20

Kosztorys Kresowa 33 m 21

Kosztorys Kresowa 33 m 22

Kosztorys Kresowa 33 m 23

Kosztorys Kresowa 33 m 24

Kosztorys Kresowa 33 m 25

Kosztorys Kresowa 33 m 26

Kosztorys Kresowa 33 m 31

Kosztorys Kresowa 33 m 33

Kosztorys Kresowa 33 m 34

Kosztorys Kresowa 33 m 35

Kosztorys Kresowa 33 m 36

Protokół z otwarcia ofert Kresowa 33

Zawiadomienie o wyborze oferty Kresowa 33

Wartość brutto kosztorysu dodatkowego należy podzielić przez 17 i iloraz dopisać do każdej pozycji formularza cenowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż pieców wolnostojących na paliwo stałe typu Koza AB/S/DR w budynkach mieszkalnych przy ul. Kresowej 33 lok 3;12;15;18;19;20;21;22;23;24;25;26;31;33;34;35;36 w Warszawie.

Ogłoszenie piece Kozy Kresowa 33

SIWZ Wymiana pieców Koza Kresowa 33

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ROBOTY ZDUŃSKIE Kresowa33

Kosztorys Kresowa 33 m 3

Kosztorys Kresowa 33 m 12

Kosztorys Kresowa 33 m 18

Kosztorys Kresowa 33 m 19

Kosztorys Kresowa 33 m 20

Kosztorys Kresowa 33 m 21

Kosztorys Kresowa 33 m 22

Kosztorys Kresowa 33 m 23

Kosztorys Kresowa 33 m 24

Kosztorys Kresowa 33 m 25

Kosztorys Kresowa 33 m 26

Kosztorys Kresowa 33 m 31

Kosztorys Kresowa 33 m 33

Kosztorys Kresowa 33 m 34

Kosztorys Kresowa 33 m 35

Kosztorys Kresowa 33 m 36

Kosztorys dodatkowy Kresowa 33

Unieważnienie wymiana pieców Kresowa 33

Modyfikacja SIWZ Piece Kresowa 33 formularze

Wartość brutto dodatkowego kosztorysu ofertowego należy podzielić na 17 (liczba lokali) i dopisać iloraz do formularza cenowego na poszczególne lokale.