Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz w budynkach użytkowych będących siedzibami ZGN.

Ogłoszenie BZP Przegląd przewodów

SWZ Przeglądy kominiarskie

Harmonogram przeglądu przewodów

Miesięczny Harmonogram przeglądu przewodów kominowych

Wykaz siedzib ZGN

Kosztorys lokale mieszkalne przegląd przewodów

Kosztorys lokale użytkowe przegląd przewodów

Kosztorys przegląd przewodów siedziby ZGN

Informacja o unieważnieniu postepowania Przegląd kominów