Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 8 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 556170 I

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót I

Kosztorys ofertowy

Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 8 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ i kosztorys zamienny

Ogłoszenie nr 548833

SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych