Ochrona mienia na targowisku przy ul. Trocinowej 1, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie Ochrona mienia targowisko

SIWZ ochrona BAZAR

Informacja o wyborze ofert Ochrona targowisko

sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Doświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie nt. zagospodarowania odpadów

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnionych osobach

Wzór umowy