Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 86 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania I

Ogłoszenie nr 542559

SIWZ Budowa instalacji gazu

Włók. 86 Opis przedm zam.(gaz-wykonanie).

Specyfikacje techniczne:

Włokiennicza 86 ST-IS-04_Inst sanitarne

stoirb gaz

Przedmiar i kosztorysy ofertowe:

Kosztorys ofertowy c.o. i cwu

Kosztorys ofertowy instalacja gazowa

PRZEDMIAR WŁÓKIENNICZA 86

Dokumentacja projektowa:

BIOZ

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

opis tech.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

r1

r2

r3

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

STRONA TYTULOWA projektu

Warunki lWłókiennicza 86