Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych komputerów biurowych typu UFF do siedziby Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Modyfikacja ogłoszenia

Ogłoszenie I

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy II

Wzór umowy