prowadzenie bieżącej konserwacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych wraz z usuwaniem bieżących awarii w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularze

Wykaz budynków do konserwacji c.o.

Zakres konserwacji

Karta rozliczenia konserwacji 2018 do przetargu

Wzór umowy