Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 545387

SIWZ

Opis Przed.zam. I Pop.,18K