Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Derkaczy 65 m 1, Jagody 14 m 2 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania I

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie nr 553480

SIWZ BUDOWA instalacji gazu PROJEKTUJ I BUDUJ Derkaczy ,Jagody

Opis przedmiotu zamówienia

01_PFU_Derkaczy 65 inst gazowa_ZGN 2020.03.20

02_PFU_Jagody 14 inst gazowa_ZGN 2020.03.20