Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania III

Odpowiedzi na zapytania I i II

Ogłoszenie nr 543580

SIWZ Budowa instalacji gazu

Włók. 88 Opis przedm zam.(gaz-wykonanie).

Specyfikacja techniczna:

stoirb gaz

Przedmiar i kosztorysy ofertowe:

PRZEDMIAR WŁÓKIENNICZA 88

Kosztorys ofertowy co. cwu

Kosztorys ofertowy instalacja gazowa

Dokumentacja projektowa:

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

rys. 1 – dostępny u Zamawiającego

r2

r3

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

STRONA TYTULOWA

Warunki Włókiennicza 88