Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymiana kotła na paliwo gazowe oraz adaptacja pomieszczenia na kotłownie gazową w budynkach przy ul. Młodej 20, 20A i 24 w Warszawie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie

Opis przedm zamówienia

SIWZ

mapa do celów projektowych

gaz r2-3

gaz r4

BIOZ

STWiORB – Instalacja ogrzewania

Inst_wody_Specyfikacja

STWiORB – instal. gaz

Opis techniczny_inst. sanitarne

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej

PRZEDMIAR

STRONA TYTULOWA

Spis treści zawartości projektu

S1

S2

S3

S4

S5

S6