Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości z budynkami mieszkalnymi” przy ul. Bambusowej 26, ul. Włókienniczej 33, ul. Włókienniczej 31 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Formularz ofertowyI

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki techniczne przyłączenia

Załącznik – uprawnienia

Wzór umowy