Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z oceną techniczną oraz wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ew. 12 obręb 3-11-09 przy ul. Stylowej 14 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Załacznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – uprawnienia

wzór umowy