Remont pustostanu – lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 32/34 D w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 549633

SIWZ Remont pustostanu

Opis-przedmiotu-zamówienia Marysińska 32-34D m7

SPECYFIKACJA-TECHNICZNA Marysińska 32-34 D m 7

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – kuchnia gazowa

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty wod-kan