Remont pustostanu – lokalu nr 85 w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 13 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Kosztorys ofertowy zamienny – roboty budowlane

Ogłoszenie nr 549431

SIWZ Remont pustostanu

Opis-przedmiotu-zamówienia Kr Maciusia 13 m 85

SPECYFIKACJA-TECHNICZNA Króla Maciusia 13 m 85

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – kuchnie gazowe

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty wod-kan