Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Maciejowickiej 1 i 1A, ul. Jabłecznej 3, ul. Skokowej 7 i 8 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 550251

SIWZ

Opis przed.zam.gaz etaż. Maciej.1,proj.

Opis przed.zam.gaz etaż. Maciej.1A,proj_

Opis przed.zam.gaz etaż. Jabł.3.proj_

Opis przed.zam.gaz etaż.Skok.7,proj

Opis przed.zam.gaz etaż.Skok.8,proj_