Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18K

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18K

Opis zamówienia I Poprzeczna 18K

Spec. Tech. I Poprzeczna 18K

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18K

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Informacja o wyborze wod-kan I Poprzeczna 18K