Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Instalacja wod-kan I Poprzweczna 18L

SIWZ Wymiana wod-kan I Poprzeczna 18L

Opis zamówienia I Poprzeczna 18L

Spec. Tech. I Poprzeczna 18L

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18L

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15