Remont instalacji wod-kan i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 19 m 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Załącznik nr2 uprawnienia

Kosztorys ofertowy

wzór umowy