Remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania II

Odpowiedzi na zapytania I

Ogłoszenie nr 550966

SIWZ

Kosztorys ofertowy

kotłownia_Specyfikacja

OPIS TECHNICZNY-opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa -Opis techniczny_kotłowni