Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia budynków mieszkalnych przy ul. Jagody 14 m 2, Hertza 1, Derkaczy 65 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 553923

SIWZ

Opis przed.zam.gaz etaż. Jagody 14,proj_

Opis przed.zam.- gaz etaż.Hertza 1.proj

Opis przed.zam.gaz etaż. Derkaczy 65 m.1