Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Zapomnianej 2, ul. Wilgi 51, ul. Żywokostowej 11 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłą wodę i piece gazowe dwufunkcyjne wraz z likwidacją palenisk na paliwo stałe, dostosowaniem kominów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Część I

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Zapomniana 2

Warunki przyłączenia do sieci gazowej – ul. Zapomniana 2

Część II

Opis przedmiotu zamówienia – ul. Wilgi 51

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Wilgi 51

Część III

Opis przedmiotu zamówienia – ul. .Żywokostowa 11

Warunki przyłaczenia do sieci gazowej – ul. Żywokostowa 11