Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Wielowiejskiej 6A m 2 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogloszenie

Formularz ofertowy

Załacznik – Uprawnienia

wzór umowy

Kosztorys ofertowy

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Wielowiejskiej 6A m 2 w Warszawie.

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

Ogloszenie

Formularz ofertowy

Załacznik – Uprawnienia

Kosztorys ofertowy

wzór umowy