Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku przy ul. Lawinowej 11 m 1 w Warszawie w instalację gazu, c.o., ciepłej wody, piec gazowy dwufunkcyjny z dostosowaniem kominów do pieca gazowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie

Lawinowa 11m.1, opis przedm. zam(gaz)

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy