Wymiana instalacji wod-kan w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 59B

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie Derkaczy 59B lok 2

Formularz ofertowy derkaczy 59B lok 2

Załacznik Nr 3 Derkaczy 59B lok 2

Kosztorys ofertowy Derkaczy 59B lok 2

Wzór umowy Derkaczy 59B lok 2