Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbkami ościeży w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie i formularze

Kosztorys ofertowy

wzór umowy