Przebudowa instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K lok 3

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie I Poprzeczna 18K lok 3

Formularz ofertowy I Poprzeczna 18K lok 3

Załącznik Nr 3 I Poprzeczna 18K lok 3

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18K lok 3

Wzór umowy I Poprzeczna 18K lok 3