Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie I Poprzeczna 18J c.o.

SIWZ Wymiana c.o. I Poprzeczna 18J

Kosztorys ofertowy I Poprzeczna 18J

Specyfikacja techniczna

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Informacja o wyborze Wymiana c.o. I Poprzeczna 18J