Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Wielowiejskiej 6 m 2 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 554152

SIWZ

Opis-przedmiotu-zamówienia

SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA i ODBIORU PUSTOSTANU

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – instalacje c.o. i wod-kan

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane