Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Bystrzyckiej 46, ul. Lawinowej 6, ul. Wilgi 51, ul. Zapomnianej 2, ul. Żywokostowej 11 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytanie

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie nr 555087

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

04_PFU_Lawinowa 6 inst gazowa_ZGN 2020.03.20

05_PFU_Bystrzycka 46 inst gazowa_ZGN 2020.03.20

15_PFU_Zapomniana 2 inst gazowa_ZGN 2020.03.20

16_PFU_Wilgi 51 inst gazowa_ZGN 2020.03.20

17_PFU_Żywokostowa 11 inst gazowa_ZGN 2020.03.20