Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 m 1 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 558111

SIWZ

Opis przedm zamówienia

STWiORB

Kosztorys ofertowy – elektryka

Kosztorys ofertowy – montaż kuchni gazowych

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne