Sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie targowiska Falenica w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 560641

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia