Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 571506

SIWZ Budowa instalacji gazu Bartoszycka 23

Opis przedm zam.(gaz)

PRZEDMIAR CO BARTOSZYCKA 23

PRZEDMIAR GAZ BARTOSZYCKA 23

Dokumentacja projektowa

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

bartoszycka 23 Inst_wody_Specyfikacja

bartoszycka 23 ST-IS-04_Inst sanitarne

BIOZ

CO CWU

GAZ PZT

gaz rys 1-3

Opis techniczny_inst. sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ROZWNINIĘCIE CO

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

s1

s2

s3

stoirb gaz

STRONA TYTULOWA

WarunkiprzyłaczeniadosiecigazowejulBartoszycka23i23A