Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Dmuchawcowej 11 w Warszawie.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o unieważnieniu postepowania

Ogłoszenie nr 589037

SIWZ Budowa instalacji gazu

Opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIAR CO DMUCHAWCOWA 11

PRZEDMIAR GAZ DMUCHAWCOWA 11

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

dmuchawcowa 11 1 ST-IS-04_Inst sanitarne

dmuchawcowa 11 a Inst_wody_Specyfikacja

gaz 2

gaz 3

gaz pzt

gaz r 2-3

Opis techniczny_inst. sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

S1

S2

S3

stoirb gaz dmuchawcowa

STRONA TYTULOWA

WarunkiprzyłaczeniadosiecigazowejulDmuchawcowa11

Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 114 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 572734

SIWZ Budowa instalacji gazu

Patriotów 114.Opis przedm zam.(gaz).

PRZDMIAR GAZ PATRIOTÓW 114

PRZEDMIAR CO PATRIOTÓW 114

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

!OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI DZIALKI (1)

4.OPIS TECHNICZNY1

BIOZ

gaz pzt

gaz r 2

gaz r 3

gaz r 4

Opis techniczny_inst. sanitarne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PATRIOTÓW 114 ST-IS-04_Inst sanitarne

PATRIOTÓW 114 Inst_wody_Specyfikacja

S P I S Z A W A R T O S C I P R O J E K T U

s1-s4

stoirb gaz patrriotów 114

STRONA TYTULOWA

WarunkiprzyłaczeniadosiecigazowejulPatriotów114