Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 33 w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 – uprawnienia

Załącznik Nr 4 – doświadczenie

wzór umowy