Świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania w ruchu kotłowni gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w czasie pracy i poza godzinami pracy ZGN.

Informacja o wyborze oferty

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 – Doświadczenie

Wzór umowy