Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbiórki budynku przy ul. Walcowniczej 28 w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynku przy ul. Walcowniczej 28 w Warszawie.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno – użytkowy

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

Wzór umowy I