Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Patriotów 1/3 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- uprawnienia

wzór umowy