Remont pustostanu – lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 46 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 565561

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne