Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Chryzantemy 1/5 w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Chryzantemy 1-5 lok 2

Remont pustostanu nr 2 Chryzantemy 1-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Chryzantemy 1na 5 m 2 (1)

Opis przedmiotu zam. Załącznik nr 1 do SIWZ Chryzantemy 1na5 (1)

Ofertowy budowlanka Chryzantemy

Ofertowy wod-kan Chryzantemy

Ofertowy elektryka Chryzantemy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty