Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie nr 574080 II

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne

Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 566564

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne