Remont pustostanu – lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 564824

SIWZ Remont pustostanu

Opis przedmiotu zamówienia

STWIORB

Kosztorys ofertowy – roboty budowlane

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy – roboty sanitarne