Remont pustostanu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Początkowej 11 w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie pustostan Początkowa 11 lok 2

SIWZ Początkowa 11 pustostan nowa (1)

Opis przedm zam owienia Poczatkowa 11 m2 (1)

SPEC TECH WYKONANIA I ODBIORU Poczatkowa 11 m 2 (1)

Ofertowy budowlanka Początkowa 11 lok 2

Ofertowy elektryka Początkowa 11 lok 2

Ofertowy wod-kan Początkowa 11 lok 2

Protokół z otwarcia Początkowa 11 lok 2

Informacja o wyborze oferty Początkowa 11 lok 2