Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 15 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 24D w Warszawie.

OGŁOSZENIE pustostan Żegańska 24 lok 15

Remont pustostanu nr 15 ŻEGAŃSKA 24D lok 15

Opis techniczny Żegańska 24D

Spec. techn. Żegańska 24D

Ofertowy budowlanka Żegańska 24D

Ofertowy wod-kan Żegańska 24D

Ofertowy elektryka Żgańska 24D

Protokół z otwarcia ofert Żegańska 24D lok 15

Informacja o wyborze oferty Żegańska 24D lok 15