Remont łazienki w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 m 4 w Warszawie

Ogłoszenie i formularz ofertowy

Załącznik nr 3 uprawnienia elektr.

Załącznik nr 3 uprawnienia

Kosztorys oferrtowy – roboty sanitarne

Kosztorys ofertowy – roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy

wzór umowy